Monday, April 25, 2011

mantiQ kLasik

dalam kuliah yang aQ hadiri..
mantik yang diberi penekanan adalah mantiq klasik iaitu asas kepada ilmu mantiq...
mantik klasik dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu:

i. al-tasawwurat:
ii. al-tasdiqat
dan
iii. al-istidlalat

al-tasawwurat merupakan gambaran yang terbentuk di dalam pemikiran kourank yang mana melalui pemikiran tersebut mebolehkan kourank menentukan hakikat seseuatu mufrad atau benda
sebagai contohnya: apabila di sebut rumah
gambaran yang hadir di dalam fikiran kourank mestilah suatu tempat yang mempunyai dinding, bilik, bumbung, tingkap dan pintu

al-tasdiqat pula merupakan penghujahan-penghujahann yang dilakukan dalam mecari kebenaran sama ada sesuatu teori itu dapat diterima sebagai benar ataupun tidak, logik atau tidak logik, relevan atau tidak relevan

manakala ak-istidlalat pula merupakan penghujan-penghujan yang dilakukan dalam membuat sesuatu kesimpulan..

0 comments: