Sunday, April 24, 2011

sejaraH manTiQ

ilmu mantiq telah muncul sejak abad ke-5 SM lagi..
hal ini berlaku dalam membentuk satu pembuktian kepada sesuatu idea..
sebagai contohnya idea pythagores dalam membuktikan teori beliau dalam menentukan keluasan segitiga bersudut tegak..
Aristotle merupakan satu nama yang besar dalam ilmu mantiq..
walaupun beliau bukanlah pengasas kepada ilmu mantiq, namun beliau telah berjaya menjadikannya sebagai suatu ilmu yang tersusun...
sehingga muncul istilah 'al-mantiqu Aristotle' atau 'logik aristotle'

pada zaman Rasulullah saw, terdapat unsur mantiq dalam penuturan baginda...
ilmu mantiq terus berkembang dan mula bertapak kukuh semasa pemerintahan Abbasiyyah terutamanya semasa pemerintahan Abu Jaafar al Mansur dan juga al-Makmun


ahli sunnah wa al-jama'ah telah menggunakan ilmu mantiq dalam menegakkan idea pemikiran mereka..
mereka telah melakukan penghujahan menggunakan logik akal selain daripada dalil naqli daripada al-Quran dan al-sunnah

dan sehingga kini, ilmu mantiq telah berkembang dengan pesat dengan munculnya mnatiq moden selain mantiq klasik yang menggunakan kaedah yang lebih terperinci dalam pembuktian sesuatu kebenaran

0 comments: